Skal du med? - Vil du udvikle dig, øge dine kompetencer og samtidig styrke dit netværk?

Bliv medlem af et netværk med fokusledelse, samt personlig og faglig udvikling.

JCI er et medlemsdrevet internationalt netværk af ambitiøse unge. Vil du i gang med ledelse, får du ansvar fra det øjeblik du vil tage det og udvikler færdigheder du kan tage med dig ind i hverdagen med det samme. I takt med at du udvikler dig, vokser mulighederne. Gennem “learning by doing” og “one year to lead” bliver du klædt på til dit professionelle og personlige virke.

  Person profil
  Kort om dig selv *

  Dine forventninger til JCI *
  En stor del af JCI, og den udvikling man kan opnå gennem JCI, er ved deltagelse i projekter og teamarbejde, som ligger uden for normale afdelingsmøder. Kan du se dig selv prioritere JCI ud over afdelingens officielle møder og på hvilken måde?


  Profil billede *
  Vi skal bruge et profil billede af dig til brug på hjemmeside og ved din optagelse.


  Accept af vilkår *

  Vi gør opmærksom på, at du som ansøger ved fremsendelse af denne oplysningsblanket samtidig giver accept til, at de i skemaet noterede oplysninger, rundsendes til de nuværende medlemmer i JCI Sønderborg pr. mail.
  Oplysningerne bliver alene brugt som information til de nuværende medlemmer og som grundlag for en evt. senere optagelse i JCI Sønderborg.