Ansøg om medlemskab

JCI Sønderborg er et netværk for dig, der ønsker personlig udvikling, uvurderlig viden, inspiration og sparring med andre dedikerede mennesker på tværs af brancher.

Hjælp os med at komme til at kende dig bedre ved at udfylde dette skema.

Du skal være opmærksom på, at dit navn, billede og din stillingsbetegnelse vil blive brugt på vores hjemmeside, Facebook og lign. Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til 3.part.

Jf. persondataloven er det din pligt, at informere os, hvis du ikke ønsker, at vi brugerdine oplysninger.

Profilen danner grundlag for vurdering af din eventuelle optagelse i afdelingen.

  Person profil
  Kort om dig selv *

  Dine forventninger til JCI *
  En stor del af JCI, og den udvikling man kan opnå gennem JCI, er ved deltagelse i projekter og teamarbejde, som ligger uden for normale afdelingsmøder. Kan du se dig selv prioritere JCI ud over afdelingens officielle møder og på hvilken måde?


  Profil billede *
  Vi skal bruge et profil billede af dig til brug på hjemmeside og ved din optagelse.


  Accept af vilkår *

  Vi gør opmærksom på, at du som ansøger ved fremsendelse af denne oplysningsblanket samtidig giver accept til, at de i skemaet noterede oplysninger, rundsendes til de nuværende medlemmer i JCI Sønderborg pr. mail.
  Oplysningerne bliver alene brugt som information til de nuværende medlemmer og som grundlag for en evt. senere optagelse i JCI Sønderborg.